He Puka Whakauru

 • Tēnā tuhia mai ōu whakapapa e rite ana

 • Te kāwai o tōu matua

 • Te kāwai o tōu whaea

 • Mehemea kāore ōu whakapapa ki a Raukawa ki te Tonga, engari ki ōu whakaaro e whai pānga tonu ana koe (hei tauira, he whāngai pea koe) tēnā tukuna mai he kōrero tautoko ki te hēkeretari; ki raukawakitetonga@gmail.com

 • Ō Tamariki

  Ō Tamariki (mā te tangata kua 18, neke atu rānei te kaumātua, tāna anō puka e whakakī)
  Iwi / Hapū: Tēnā tohua ōu iwi/hapū
 • Mehemea e whakakī ana koe i tēnei puka mā tētāhi atu tēnā tuhia mai koa ngā kōrero e rite ana mōu

 • Te Tauākī Tūmataiti

  Ka purutia ngā pārongo kua tūhia mai e koe ki te pātengi raraunga a te iwi/hapū/marae. Ka noho matatapu ōu pārongo; e kore rawa e whākina atu ki ētahi atu ki te kore koe e mātua whakaae mai; hāunga anō ngā wā ko te Ture, ko tētahi whakahaere a Raukawa ki te Tonga rānei e kōkiri ana i te tono. E āhei ana koe ki te tirotiro i ō pārongo whaiaro i te taha o te māngai o tō iwi/hapū, me te whakatika i ngā kōrero e hē ana. Heoi, ki te āta tuku koe i te kōrero hē, kōrero teka rānei, tērā pea ka whakamanakorengia tō puka whakauru, ka whakakorengia tō ingoa i te rēhita a te iwi/hapū/marae.

  Te Whakamana Tono

  Me he tauhou tō ingoa ki tōu iwi/hapū/marae ka whai tō puka whakauru i te ara whakamana. Mā te rōpū whakamana tono tō puka e āta tirotiro, ka whakatau ai me aha. Ki te kore tō puka e whakaaengia, e āhei tonu ana koe ki te tono kia āta whiriwhiria anō. Mō te tangata kāore e mōhio ki tōna iwi/hapū/marae, ka mahi mātou ki te tautohu i ngā whakapapa ka homai e ia, me ōna hononga ki a Raukawa ki te Tonga..